انجام مطالعات علمی ودقیق راهکاری موثر برای بهبود تاب آوری شبکه در برابر حوادث طبیعی


مهندس کیوان فرح زاد مدیر عامل شرکت در این نشست اظهار داشت: پیش بینی می گردد به دلیل تغییرات اقلیمی، در آینده نزدیک تعداد و شدت حوادث غیرمترقبه افزایش یابد وبروز پدیده های ترکیبی بحران در استان مازندران و خصوصا در منطقه غرب استان موید این امر است که زیر ساخت برق نیز از تاثیرات مخرب این پدیده ها در امان نخواهد بود. وی افزود: به طور قطع انجام مطالعات علمی و دقیق، تصمیم گیری برای شناسایی راهکارهای موثر برای بهبود تاب آوری شبکه در برابر حوادث طبیعی را فراهم می سازد.

در ادامه این نشست: مطالبی در خصوص مستحکم سازی شبکه در بحران برف که بر روی فیدر مورد نظر تاثیرگذار بوده در سیستم اطلاعات مکانی ارائه شده و حجم خسارات احتمالی در برابر حوادث طبیعی برف بر اساس مدل های پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شایان ذکر است: با توجه به بررسی های صورت گرفته شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از سوی شرکت توانیر به عنوان شرکت پایلوت در اجرای پروژه تحقیقاتی " تبیین مفاهیم و ارزیابی تحلیلی تاب آوری شبکه های توزیع برق ایران" مدنظر قرار گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات