زوج‌های جوان و خانه‌ اولی‌ها می‌توانند واحد خود را در بافت‌های فرسوده پیش‌خرید کنند

زوج‌های جوان و خانه‌ اولی‌ها می‌توانند واحد خود را در بافت‌های فرسوده پیش‌خرید کنند

عضو هیئت ‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در سال گذشته با اعطای بسته‌های تشویقی در محدوده بافت‌های فرسوده شهر تهران در پنج درصد سطح بیش از ۲۰ درصد پروانه صادر شده است و در کل کشور هم در هفت درصد سطح ۱۶. آئینی با اشاره به سخنان اخیر ریاست جمهوری در رابطه با موضوع بازآفرینی شهری گفت: ایشان یک راهکار کلی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مطرح کردند و بیان داشتند: «نوسازی باید توسط مردم و با یاری دولت و مشارکت توسعه گران و سازندگان انجام شود؛ و بانک‌ها تسهیلات دهند». عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این‌که تا پروژه‌‌های بازآفرینی اقتصادی تعریف نشود، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی دراین مناطق ورود نخواهند کرد، گفت: مشاوران محلات بر اساس سند توسعه محله‌ای که تهیه می‌کنند باید مطالعه دقیق اقتصادی و اجتماعی در محله‌ها داشته باشند و پروژه‌های اقتصادی تعریف کنند. عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات