تهاتر کنید ،خانه بسازید!

تهاتر کنید ،خانه بسازید!

- این دوره از نمایشگاه با شعار «رونق تولید مسکن» با رویکرد نوین و مشارکت بخش‌های خصوصی عمران، مسکن، انبوه سازان، هلدینگ‌های ساختمانی، شرکت‌های انبوه ساز مسکن از کل کشور، شرکت‌های تاسیساتی، تجهیزاتی و اداوت ساختمانی نوین، شرکت‌های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد فضا و بستر مناسب جهت حضور شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها به منظور بهره گیری بیشتر از علوم و فنون روز با هدف بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری؛ کمک به رشد اقتصاد مسکن، کار، اشتغال و کارآفرینی؛ آشنایی با مفاهیم جدید در سازه، طراحی و شهرسازی؛ بررسی مسئله انرژی و ارائه راه حل‌های مناسب در جهت توسعه‌ی عمرانی و شهری؛ بررسی نقش مدیریت ساخت وساز در توانمندسازی، بهینه سازی و ارائه مدل‌های مناسب در توسعه شهری؛ عقد قراردادهای بازرگانی با شرکت‌های بخش خصوصی، گسترش تعامل با سایر کشورها و استفاده از دستاوردها و تجربیات موفق شهرها؛ مدیریت بحران شهرها (سیل، زلزله، خشک سالی، ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات