آمادگى همكارى شركت نمايشگاه هاى ايران با نظام مهندسى ساختمان در صدور خدمات مهندسى

اعلام آمادگى همكارى شركت نمايشگاه هاى جمهورى اسلامى ايران با سازمان نظام مهندسى ساختمان در صدور خدمات مهندسى به سایر کشورها
در جلسه نشست صميمانه رياست سازمان نظام مهندسى اصفهان با مديران عامل شركت نمايشگاه هاى كشور مطرح شد. اين نشست كه به مناسبت گشايش نمايشگاه بين المللى تخصصى جامع صنعت ساختمان در اصفهان با حضور دكتر حسين زاده رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت نمايشگاه هاى جمهورى اسلامى ايران و مديران عامل شركت هاى نمايشگاه هاى كشور برگزار شد مهندس عسكرى درخصوص نحوه صدور خدمات مهندسى توضيحاتى ارائه نمود.
دكتر حسين زاده ضمن استقبال از اين طرح، آمادگى خود را جهت همكارى با سازمان نظام مهندسى در اجرايى شدن آن در ساير كشورها اعلام کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات