همكارى شركت نمايشگاه هاى جمهورى اسلامى ايران با سازمان نظام مهندسى ساختمان در صدور خدمات مهندسى به سایر کشورها

همكارى شركت نمايشگاه هاى جمهورى اسلامى ايران با سازمان نظام مهندسى ساختمان در صدور خدمات مهندسى به سایر کشورها


همكارى شركت نمايشگاه هاى جمهورى اسلامى ايران با سازمان نظام مهندسى ساختمان در صدور خدمات مهندسى به سایر کشورها

رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان با مديران عامل شركت نمايشگاه هاى كشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان دراين نشست كه به مناسبت گشايش نمايشگاه بين المللى تخصصى جامع صنعت ساختمان در اصفهان با حضور دكتر حسين زاده رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت نمايشگاه هاى جمهورى اسلامى ايران و مديران عامل شركت هاى نمايشگاه هاى كشور برگزار شد،مهندس عسكرى درخصوص نحوه صدور خدمات مهندسى توضيحاتى ارائه نمود.
حسين زاده نیز ضمن استقبال از اين طرح، آمادگى خود را جهت همكارى با سازمان نظام مهندسى در اجرايى شدن طرح صدور خدمات مهندسی به ساير كشورها اعلام کرد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات