ششمین جلسه ملاقات مردمی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

ششمین جلسه ملاقات مردمی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران 30 نفر از شهروندان طی روزهای شنبه و یکشنبه در دفتر مدیرکل با ایشان دیدار داشتند و موضوع هایی همچون انتقال سند قطعی، بررسی واگذاری معوض زمین ، اعطای مسکن مهر برای خانواده دارای فرزند معلول، زمین مرتبط با قهرمانان ملی ورزشکار مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات