هزينه 3.5 ميليارد توماني براي پياده‌روسازي معابر منطقه 10

هزينه 3.5 ميليارد توماني براي پياده‌روسازي معابر منطقه 10

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان گفت: در دو سال گذشته حدود 3.5 ميليارد تومان براي پياده رو سازي و مناسب سازي معابر سطح اين منطقه اعتبار صرف شده است.

حميد شهبازي در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: باتوجه به تاكيد شهردار اصفهان، در دو سال گذشته نهضت پياده رو سازي و روان‌سازي مسير تردد شهروندان در مناطق مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

وي افزود: پياده روسازي خيابان‌هاي شهيد حيدري، امامزاده ابراهيم، حكيم اسدي، جي، شهروند، ميرزا نصير و شهيد حسين صفوي نژاد بخشي از اقدامات منطقه 10 در راستاي مناسب‌سازي تردد شهروندان بوده است.

مدير منطقه 10 شهرداري اصفهان ادامه داد: در سال‌جاري با اعتبار دو ميلياردتومان پياده‌روسازي خيابان‌هاي پروين، صباحي و ضلع شمالي ميدان قدس انجام مي‌شود.

وي با اشاره به نارضايتي شهروندان از عملياني نشدن پياده‌روسازي خيابان معلم و اقع در خيابان حكيم شفاهي دوم، گفت: در بودجه سال آينده اعتبار لازم براي پياده روسازي اين خيابان پيش‌بيني خواهد شد.

شهبازي با بيان اينكه خيابان معلم به طول حدود 800 مترمربع داراي مسير پياده روي دو طرفه است كه عرض هر كدام از آنها يك مترو 60 سانت است، اظهار كرد: اين خيابان نياز به 1600 متر جدول‌گذاري دارد كه اعتبار مورد نياز براي اجراي آن حدود 400 ميليون تومان است و در بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات