رعایت نکات ایمنی در ساختمان های قدیمی

رعایت نکات ایمنی در ساختمان های قدیمی

کمیسیون عمران در تاریخ 98/07/21 با حضور کارشناسان و اعضای مدعو با موضوع بررسی تعمیرات و تغییرات املاک قدیمی که بدون رعایت ضوابط صورت می پذیرد .

در این جلسه پس از طرح موضوع توسط مهندس میری ریاست محترم کمیسیون، جناب مهندس داعی بعنوان کارشاس شهرسازی کمیسیون عنوان داشتند بعضاً مالکان و شهروندان بدون رعایت نکات ایمنی ساختمان های قدیمی اقدام به بعضی تغییرات اساسی و حذف دیوارهای پایه ساختمانی نموده که انجام این اعمال دقیقاً به منزله بمب خاموشی است که با توجه به موقعیت طبیعی منطقه باید یک تهدید جدی تلقی نمود .

پس از بررسی و اظهار نظر اعضای محترم کمیسیون اعضای محترم بالاتفاق به اهمیت موضوع تأکید و مقرر شد پس از انجام امور صدور مجوزات لازم توسط شهرداری که صورت می پذیرد، ناظری جهت نظارت بر عملیات تعمیر و بهسازی تعیین تا حداقل عناصر سازه ای از ساختمان حذف نشود .

این پیشنهاد از کمیسیون عمران جهت بررسی در صحن جلسه شورا مطرح خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیرجند

    منبع خبر

    شورای شهر بیرجند

    شورای شهر بیرجند یک شورای شهر در شهر بیرجند می باشد

      نظرات