فضاسازی شهر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی عصای سفید انجام شد

فضاسازی شهر به مناسبت گرامیداشت روز جهانی عصای سفید انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین؛ قاسمی گفت: ۲۳ مهر ماه روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳت که براي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺷﻨﺪﻻن و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اين افراد نامگذاري شده اﺳﺖ.

وی ادامه داد: از آن جایی که نابینایان بخشی از جامعه بشریت بوده و همسو با سایر افراد یک جامعه در حال رشد، فعالیت و اشتغال هستند؛ روز جهانی نابینایان از ﺳﺎل ۱۹۶۴ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ است.

قاسمی یادآور شد: سازمان زیباسازی شهرداری قزوین برای حفظ جایگاه روز جهانی عصای سفید نسبت به فضاسازی سطح شهر اقدام کرده و با نصب بنر و اختصاص فضای تبلیغاتی در راستای گرامیداشت این روز گام برداشته است.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات