توقیف یکدستگاه حفاری غیرمجاز درشهرستان بهار

یکدستگاه حفاری غیرمجاز توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان بهار توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان بهار  یکدستگاه حفاری غیرمجاز برقی را درحال حفاری در اراضی شهرستان بهار توقیف و ادوات حفاری به پارکینگ منتقل شد و حفاران نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات