رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ،دکتر کریمی،رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ،به همراه خانم دکتر معصومی با مهندس رضاپور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان،در این دیدار در خصوص مسیل های پر خطر شهری سخنانی مطرح نمود.

وی با تاکید بر لزوم تعیین مسیل های پر خطر اظهار داشت :دانشگاه تحصیلات تکمیلی این مطالعه را به عنوان یک وظیفه تلقی می کند و هیچ قصد انتفاعی غیر از سلامت ساکنین شهر ندارد.

در ادامه خانم دکتر معصومی با اشاره به دو مسیل پر خطر گاوازنگ و دو اسب گفت : از طریق نرم افزار و با استفاده از GIS می توانیم پهنه سیل چند ساله را شناسائی نمائیم.

وی سپس در خصوص ارائه پروپوزالی در زمینه تعیین راهکارهای عملیاتی و کاربردی در راستای  اصلاح مسیل های پر خطر قول مساعد داد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ابتدا با اشاره به خشکسالی های پی در پی ، افزایش دما و تغییر اقلیم ، مصرف نادرست آب و بارش های سیل آسا اظهار کرد:در صورتی که آبهای کشاورزی قیمت گذاری گردد از مصرف بی رویه ممانعت شده ضمن اینکه عواید آن در تغذیه مصنوعی ،تعادل بخشی ،تغییر روش های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت قابل استفاده می باشد و از این طریق هم از افت تراز آبی دشت ها پیشگیری شده و هم مقدمات جلوگیری از خسارت سیلابها انجام می گردد.

رضاپور نیز با اشاره به تفاهم نامه فی مابین عنوان کرد: ضروری است پروژه تعیین راهکار و هدایت مسیل ها در اسرع وقت استارت خورده و سر شاخه ها بالادست زنجانرود از طریق کانال به زنجان رود هدایت شوند.

وی در خصوص تامین اعتبار پروژه مورد نظر به استفاده از منابع اعتباری استانی اشاره کرد و گفت : در راستای پیشگیری از وقوع سیلاب احتمالی باید این پروژه بررسی و پشنهادات کاربردی و راهکار های عملیاتی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد.

رضا پور همیاری و استفاده از همراهی مردم در مدیریت منابع آب زیر زمینی را بسیارمهم و ضروری دانست و افزود : بایستی با در نظر گرفتن بحث امنیت غذائی و ذخایر، واردات و صادرات محصولات کشاورزی بازبینی و مدیریت شود تا مصرف آب کمتر و بهینه شود.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان،در این دیدار در خصوص مسیل های پر خطر شهری سخنانی مطرح نمود.

وی با تاکید بر لزوم تعیین مسیل های پر خطر اظهار داشت :دانشگاه تحصیلات تکمیلی این مطالعه را به عنوان یک وظیفه تلقی می کند و هیچ قصد انتفاعی غیر از سلامت ساکنین شهر ندارد.

در ادامه خانم دکتر معصومی با اشاره به دو مسیل پر خطر گاوازنگ و دو اسب گفت : از طریق نرم افزار و با استفاده از GIS می توانیم پهنه سیل چند ساله را شناسائی نمائیم.

وی سپس در خصوص ارائه پروپوزالی در زمینه تعیین راهکارهای عملیاتی و کاربردی در راستای  اصلاح مسیل های پر خطر قول مساعد داد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ابتدا با اشاره به خشکسالی های پی در پی ، افزایش دما و تغییر اقلیم ، مصرف نادرست آب و بارش های سیل آسا اظهار کرد:در صورتی که آبهای کشاورزی قیمت گذاری گردد از مصرف بی رویه ممانعت شده ضمن اینکه عواید آن در تغذیه مصنوعی ،تعادل بخشی ،تغییر روش های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت قابل استفاده می باشد و از این طریق هم از افت تراز آبی دشت ها پیشگیری شده و هم مقدمات جلوگیری از خسارت سیلابها انجام می گردد.

رضاپور نیز با اشاره به تفاهم نامه فی مابین عنوان کرد: ضروری است پروژه تعیین راهکار و هدایت مسیل ها در اسرع وقت استارت خورده و سر شاخه ها بالادست زنجانرود از طریق کانال به زنجان رود هدایت شوند.

وی در خصوص تامین اعتبار پروژه مورد نظر به استفاده از منابع اعتباری استانی اشاره کرد و گفت : در راستای پیشگیری از وقوع سیلاب احتمالی باید این پروژه بررسی و پشنهادات کاربردی و راهکار های عملیاتی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گیرد.

رضا پور همیاری و استفاده از همراهی مردم در مدیریت منابع آب زیر زمینی را بسیارمهم و ضروری دانست و افزود : بایستی با در نظر گرفتن بحث امنیت غذائی و ذخایر، واردات و صادرات محصولات کشاورزی بازبینی و مدیریت شود تا مصرف آب کمتر و بهینه شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات