مشتركين برق غرب مازندران با ارسال پيامك از قبض كاغذي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران با اعلام اين خبر گفت: با اجراي طرح ملي "قبض سبز" در سراسر كشور در راستاي حذف قبوض كاغذي برق، اين شركت نيز همگام با ساير شركت ها اقدامات لازم در اين زمينه را آغاز و تاكنون بيش از 96 درصد از شماره تلفن همراه مشتركين اعلام و ثبت شده كه در اين زمينه جزو شركت هاي پيشرو هستيم.

وي تاكيد كرد: آنچه در اين مرحله حائز اهميت است،آگاهي تمامي مشتركين از ميزان صورتحساب هاي صادره آنها است كه در صورت عدم دريافت صورتحساب مذكور از طريق پيامك، عبارت رمز رايانه mo* را با شماره تلفن همراهي كه مدنظر مشترك براي ارسال پيامك است به سرشماره 5000121 ارسال و نسبت به ثبت آن اقدام كنند. همچنين مشتركين مي توانند رمز رايانه را از داخل قبوض پيشين برق خود و يا با مراجعه به امورهاي توزيع برق دريافت كنند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران ادامه داد: صورتحساب مشترك به صورت پيامك در دو مرحله ،يك بار در زمان صدور صورتحساب و يك بار پس از اتمام مهلت پرداخت ارسال مي شود كه در انتهاي هر دو پيامك، لينكي جهت رويت و پرداخت قبض گنجانده شده كه نيازي به ورود شناسه قبض و يا رمز رايانه نيست.

فرح زاد در تكميل صحبت هاي خود گفت: مشتركين عزيز مي توانند براي دريافت و پرداخت صورتحساب قبض برق مصرفي خود كه از طريق پيامك اعلام شده به روش هاي مختلف ديگري همچون: مراجعه به سايت شركت به آدرس www.bargh-gmaz.ir با داشتن شناسه قبض - ارسال عبارت رمز رايانه *b به سرشماره 5000121 - حضور مشتركين در دفاتر پيشخوان با داشتن شناسه قبض- استفاده از نرم افزار هاي هاي مختلف " آپ" و "سكه" و... اقدام كنند.

وي افزود: مشتركيني كه از طريق نرم افزارهاي ياد شده قبوض برق خود را پرداخت مي كنند فقط براي يك بار نسبت به ورود شناسه قبض خود در اين نرم افزارها اقدام كنند و در دفعات بعدي نيازي به اين كار نيست.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات