مطلوبیت 99/2 درصدی کلر باقی مانده در شبکه آب شرب روستاهای سبزوار

مطلوبیت 99/2 درصدی کلر باقی مانده در شبکه آب شرب روستاهای سبزوار

بر اساس نتایج کلرسنجی شش ماهه نخست سال جاری، میزان مطلوبیت کلر باقی مانده در شبکه آب شرب روستاهای سبزوار به 99/2 درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی،  مدیر امور آبفار سبزوار در این خصوص گفت: بر اساس نتایج کلرسنجی که توسط خانه های بهداشت در شش ماهه نخست سال جاری انجام شده، میزان مطلوبیت کلر باقی مانده در شبکه آب شرب روستاهای سبزوار به 99/2 رسیده است.

عباس واهبی در ادامه افزود: برای دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه آب شرب سالم با مراکز بهداشتی تعامل خوبی صورت گرفته و طبق یک برنامه مدون کارشناسان امور آبفار شهرستان با حضور در خانه های بهداشت، وضعیت آب شرب روستاها را از نظر مطلوبیت کلر باقیمانده، رفع به موقع اتفاقات و … کنترل می کنند.

واهبی تصریح کرد: هم اکنون برای گندزدایی آب آشامیدنی روستاهای تحت پوشش امور آبفار سبزوار تعداد 44 دستگاه کلریناتور فعال و در مدار بهره برداری هستند که 118 روستای شهرستان را با 17500خانوار و 51000 نفر تحت پوشش خود دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات