تدبیری برای سامان دادن به مسکن مهر

به گزارش اخبار ساختمان، محمدرضا امیرکمالی در ادامه افزود: براساس تبصره مزبور به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد تا به میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی واملاک متعلق به خود را به فروش رسانده و ۳۵درصد از منابع حاصل از این فروش را به تکمیل طرح‌های آب و برق رسانی و فاضلاب اختصاص داده شود. امیرکمالی اضافه کرد: برای آنکه بتوان خدمات پایدار در بخش آب و فاضلاب به مجموعه یک میلیون و ۱۴۶ هزار واحد مسکونی غیر خود مالک مسکن مهر در کل کشور ارائه داد، در دو بخش آب و فاضلاب و نیز برق نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به قیمت روز فعلی نیازاست که بایستی تامین شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات