جلسه مجمع عمومی عادی صورتهای مالی سال 1397 شرکت آبفای استان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی صورتهای مالی سال 1397 شرکت آبفای استان برگزار شد

به گزارش خبرنگار پیام آبفا ، در این جلسه دکتر رضوی سرپرست شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره  در سال 1397 به مجمع عمومی شرکت پرداخته و به برنامه های شرکت در سال 1398 اشاره کردند.

در این جلسه مهندس خشایی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان رئیس جلسه مجمع و همچنین آقای ابراهیم آبادی مدیرکل دفتر نظارت مالی بودجه و مجامع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ضمن تشکر از گزارش مقبول حسابرسی سال مذکور از زحمات دکتر رضوی سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی  و اعضای هیات مدیره  و کلیه همکاران شرکت تشکر و قدردانی نمودند .

در این جلسه دکتر رضوی  سرپرست شرکت آب و فاضلاب ، از هیات مدیره شرکت در خصوص عملکرد ، زحمات و تلاش های مدیران و پرسنل شرکت تشکر و قدردانی نمودند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات