استاندار تهران تاکید کرد: لزوم جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مراحل اولیه

به گزارش اخبار ساختمان، انوشیروان محسنی بندپی در شورای برنامه ریزی استان تهران افزود: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از بحث‌های بسیار اساسی و مهم در این استان است که باید با جدیت کنترل و نظارت شود. وی اضافه کرد: قانون به صراحت اعلام کرده است که محدوده شهرها نباید از حریم شهرستان‌ها عدول کند، اما در واقعیت برای شهر و استان تهران این موضوع صدق نمی‌کند و از همین رو راه حل مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و گسترش شهر، در پایتخت این اسناد نیست و موضوع را حادتر می‌کند. معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: شهرهای ما به شکل دوگانه مدیریت می‌شوند، یکی بر اساس کاربری و دیگری بر اساس پهنه بندی که خود بزرگترین چالش پیش روی این استان است. فرماندار شهرستان تهران نیز در این جلسه اعلام کرد: در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات