معمای «خط ویژه» برای خودروهای خاص

نکته حائز اهمیت درباره این نوع ترددها این است که آنها تنها از خط عبوری در معابر استفاده می‌کنند که ترافیکی در آن وجود ندارد و این موضوع دو اشکال ایجاد می‌کند؛ نخست اینکه شهروندان و کسانی که پشت اشکال دوم نیز این است که چون برخی مسوولان شهری و دولتی از این امتیاز ویژه در تردد برخوردار می‌شوند، در نتیجه همواره از رفت‌وآمد راحت و بدون دردسر اتلاف وقت در ازدحام ترافیکی استفاده می‌کنند. در واقع این تردد ویژه، درک مشکل ترافیک شهروندان را از این نوع ترددکنندگان سلب می‌کند و می‌تواند به سست شدن اهتمام آنها برای حل معضل اصلی شهر بینجامد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات