آمادگی فرودگاه رشت برای دریافت گواهینامه فرودگاهی

آمادگی فرودگاه رشت برای دریافت گواهینامه فرودگاهی

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی فرودگاه گیلان، غلامرضا کریم آقائی، مدیرکل فرودگاه در جلسه کمیته ایمنی که ۲۳ مهرماه برگزار شد، گفت: با توجه به نصب و عملیاتی شدن سیستم روشنایی تقرب دقیق و اجرایی شدن پروژه استریپ سازی، همچنین وجود سیستم های کمک ناوبری دقیق و پیشرفته، عوامل پروازی استاندارد و سیستم مدیریت ایمنی، این فرودگاه می تواند مورد ارزیابی سازمان هواپیمایی کشوری برای دریافت گواهینامه فرودگاهی قرار گیرد. فرودگاه سردار جنگل رشت با جابه جایی ۵۰۰ هزار نفر مسافر در سال به ۹ مسیر داخلی پرواز برنامه ای و سه مسیر بین المللی به صورت فصلی پرواز دارد و از جمله فرودگاه های فعال کشور به شمار می رود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات