بازدید مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از پست ۶۳ کیلوولت اسفرورین در استان قزوین

بازدید مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از پست ۶۳ کیلوولت اسفرورین در استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات