اجرای مارکینگ‌های روز دنیا در سطوح پروازی مهرآباد

اجرای مارکینگ‌های روز دنیا در سطوح پروازی مهرآباد

همچنین با استفاده ‌از این علایم (Markings) می‌توان مسیر تعیین شده برای خزش وسایل پرنده در سطوح پروازی ‌را برای ارتباط بین قسمت‌های مختلف ‌برقرار کرد ‌و خطای ‌تعرض ‌به ‌باند (Runway Incursion) توسط پروازها و خودروها و در نهایت جلوگیری از سوانح بر روی باند را‌ به حداقل‌ برساند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات