اهمیت شیوه های بندکشی در آجر نماها در چیست؟

اهمیت شیوه های بندکشی در آجر نماها در چیست؟

در این بند کشی شکل آن باید جوری باشد که خیلی سریع رطوبت را از دست بدهد. به آجری می‌گویند که در نما کاری ساختمان‌ها از پهلو و درازا استفاده و کار می‌شود. به آجری له می‌گویند که در نما کاری‌های ساختمان‌ها، عرض آن به شکل افقی یا عمودی به کار برده می‌شود. آجر‌های قد نما را به شکل افقی در کف کار می‌کنند به گونه‌ای که همه سطح آن آجر‌ها مشاهده می‌شود. لابند مرتب در واقع از انواع معمولی‌ترین روش آجر کاری در نمای ساختمان‌ها می‌باشد. در همه ردیف‌ها، آجر راسته به کار میرود؛ این به شکلی است که رگ عمودی در قسمت بالا، درست در میان آجرهای رگ پایین قرار می‌گیرند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات