انجام نخستین پرواز کشور با هدایت دو خلبان زن

انجام نخستین پرواز کشور با هدایت دو خلبان زن

در این پرواز، کاپیتان نشاط جهانداری، به عنوان خلبان اول و فروز فیروزی به عنوان خلبان دوم، هدایت هواپیمای MD۸۳ را بر عهده داشتند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات