مدیرعامل سیمان تامین شستا خبر داد؛ تنوع محصولات در دستور کار است

مدیرعامل سیمان تامین شستا خبر داد؛ تنوع محصولات در دستور کار است

یکی از مهمترین چالش‌های کنونی صنعت سیمان، بر اساس آمارها میزان عرضه در بازار سیمان است که گفته می‌شود بیش از نیاز کشور است، جنابعالی این تحلیل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ درحال حاضر واحدهای تولیدی برای جلوگیری از رقابت منفی، سهمیه تولیدی خاصی را مشخص کرده‌اند، اما هنوز برخی از تولیدکنندگان از سهمیه مشخص شده تخطی کرده و حتی گاهی تا ۱۰۰ درصد ظرفیت خود را تولید می‌کنند. به عبارت دیگر این واحد‌ها به دلیل نیاز به نقدینگی، حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری، حاضر به فروش محصولات خود با قیمت کمتر از هزینه‎های تولید و حتی با زیان هستند؛ تنها به این دلیل که نقدینگی وارد کارخانه و خط تولید شود. از سوی دیگر و با توجه به اینکه برخی کارخانه‌های سیمانی در مناطقی از استان‌ها بنا شده که نرخ اشتغال در آنها بسیار کم است، تعدیل نیرو با مشکلات بسیاری همراه می‌شود. بهترین راه برای حل شدن این چالش‌ها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات