تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 ایرانشهر در استانداری سیستان وبلوچستان

تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 ایرانشهر در استانداری سیستان وبلوچستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری نوراحمد درخوش شهردار ایرنشهر از تشکیل جلسه کمیسیون ماده 5 ایرانشهر در محل استانداری سیستان وبلوچستان خبردادند و افزودند این جلسه در محل استانداری سیستان وبلوچستان درسالن جلسات معاون هماهنگی وامورعمرانی استانداری دکتر بیجار برگزارکه در این جلسه تعداد28فقره پرونده مربوط به شهرداری مورد بحث وبررسی قرار گرفت که پس از دفاعیه وبحث وبررسی تعداد5فقره مربوط به جابجایی و حذف معابر و12فقره پرونده شامل تغییر کاربری وتامین سرانه مورد موافقت قرار گرفتند و مقرر گردید تعداد4فقره از پرونده جهت تهیه طرح از دستورخارج و پس از ارائه طرح در جلسه بعدی کمیسیون مطرح گردند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات