اعضای کارگروه تخصصی اموال و دارایی های قابل انتقال منصوب شدند

طی حکمی به امضای مدیرعامل شرکت، اعضای کارگروه تخصصی اموال و دارایی های قابل انتقال منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت، اعضای کارگروه تخصصی اموال و دارایی های قابل انتقال به شرح زیر منصوب شدند:

مجتبی جلیل زاده، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت، به عنوان عضو

ابوالفضل رئیسی، معاون طرح و توسعه شرکت، به عنوان عضو

علی خدادی، ذیحساب طرح های عمرانی ، به عنوان عضو

جلیل صابرپور، مدیرمالی و ذیحسابی به عنوان عضو

مهدی غلامی هرزند، سرپرست حقوقی به عنوان عضو

معصومه شفق، رئیس گروه حسابرسی ، به عنوان عضو

میر احمد اسلامیان، کارشناس امین اموال، به عنوان عضو و دبیر

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات