کاهش مصرف آب در بخشهای مختلف محور تدوین برنامه سازگاری با کم آبی...

پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی استان به جهت تدوین برنامه سازگاری با کم آبی در استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی در توضیح برنامه سازگاری با کم آبی استان گفت: در این برنامه قرار است میزان مصرف را در بخشهای مختلف کاهش داده و به میزانی به نام آب قابل برنامه ریزی دست پیدا کنیم که این آب قابل برنامه ریزی بر مبنای محاسباتی صورت گرفته که اگر میزان برداشت هایمان به این میزان آب قابل برنامه ریزی برسد دشت هایمان عموماً دچار افت و کاهش نخواهند شد.

مهندس عزت اله آمره ای افزود: برای اینکه به آب قابل برنامه ریزی برسیم و مصرفمان را کم کنیم بایستی 650 میلیون مترمکعب از مصارفمان کم کنیم و عموماً کم کردن این مصارف از بخش کشاورزی است چون آب شرب که در هر صورت بایستی تأمین شود بخش صنعت هم در حقیقت هنوز به آب قابل برنامه ریزی خود نرسیده و می تواند آب بیشتری را تأمین کند تا به سطح آب قابل برنامه ریزی خود برسد.

مهندس آمره ای ادامه داد: ما به جهت کاهش آب در بخش کشاورزی ناچاریم یک تعداد برنامه های سازگاری و سختگیرانه برای رسیدن به آب قابل برنامه ریزی در بخش کشاورزی اجرا کنیم بنابراین هرکدام از دستگاههای مصرف کننده آب، آب منطقه ای مرکزی، جهاد کشاورزی، صنعت، آب شرب شهری و روستایی و محیط زیست باید برنامه های سازگاری خود را ارائه بدهند.

وی اظهار کرد: این برنامه بر اساس برنامه هایی که ما از بخشهای مختلف گرفتیم تا افق 1405 یعنی تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده و سال به سال سهم آبی که قراره تعدیل بشه مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خاطر نشان کرد: این برنامه برش شهرستانی دارد و مشخص است که هر شهرستان چقدر از سهم آب کشاورزی اش کم شده و پروژه ها هم تعریف شده است.

مهندس آمره ای در توضیح برنامه های سازگاری با کم آبی استان گفت: عموماً پروژه هایی که قرار است سبب جبران این کسری شود به چاههای کشاورزی مربوط می شود یعنی یک بخشی مربوط به چاههای غیرمجاز است که قرار است طی این برنامه مسدود شوند، پروژه بعدی نصب کنتورهای حجمی روی چاههای پروانه داری است که اضافه برداشت می کنند و پروژه بعدی اصلاح و تعدیل پروانه هاست یعنی برخی کشاورزان در سنوات گذشته به دلیل غنی بودن سفره های آب زیرزمینی یک میزان آبی در اختیارشان قرار گرفته و در حال حاضر با توجه به کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی آنها هم باید به میزانی از پروانه هایشان کسر شود.

وی در خصوص برنامه های بخش های دیگر نیز گفت: در بخش صنعت قرار است به جای استفاده از آب زیرزمینی از پساب و بازچرخانی آب استفاده شود، در فضای سبز اصلاح شیوه های آبیاری در فضای سبز شهرها، تغییر نوع گیاهان، استفاده از پساب و چاههای جایگزین برای آبیاری فضای سبز و در بخش شرب هم به جهت صرفه جویی قرار است اقداماتی صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی افزود: بنابراین با مجموع این اقدامات و طی برنامه هفتم توسعه تا افق 1405 حدود 900 میلیون مترمکعب از مصرف آب استان کاهش پیدا می کند یعنی الان حدود 104 درصد از آب تجدید پذیرمان را داریم استفاده می کنیم و با اجرای این برنامه ها به حدود 75 درصد خواهیم رسید و امیدواریم همه دستگاههای اجرایی بتوانند همکاری کنند تا بتوانیم وضعیت آبهای زیرزمینی را به حالت قبل برگردانیم.

مهندس آمره ای در خصوص وضعیت دیگر استانها در تدوین این برنامه اظهار داشت:استانها موظف شدند برنامه های سازگاری با کم آبی خود را تدوین کنند و بفرستند برای کارگروه ملی تا بررسی شده و تصویب شود و تا به حل برنامه ها حدود 5 استان تصویب شده است.

وی در پایان افزود:دشت زرند و ساوه علی رغم اینکه بیشترین سرمایه گذاری صنعتی را دارند متأسفانه بحرانی ترین دشتهای ما در سطح استان هستند که این بحران هم ناشی از برداشت زیاد از چاههای کشاورزی هم بارندگی نسبتاً کم در مقایسه با میانگین استانی و هم استقرار صنایع می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات