پایان تعمیرات واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین/ اتصال دوباره 250 مگاوات به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

پایان تعمیرات واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین/ اتصال دوباره 250 مگاوات به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات