پایش مشترک آب شرب روستاهای جوین با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان

پایش مشترک آب شرب روستاهای جوین با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان

در راستای تأمین آب شرب با کیفیت برای مشترکین روستاهای جوین، پایش مشترک آب روستاهای این شهرستان با همراهی کارشناسان شبکه بهداشت و درمان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، کارشناسان مراکز بهداشت حکم آباد، برغمد، نقاب و رازی شهرستان جوین از دستگاه های کلرزن، مخازن و تأسیسات آبرسانی روستاهای این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان روند آبرسانی به روستاها قرار گرفتند و بصورت مشترک با کارشناس کنترل کیفی این امور چند مورد کلرسنجی از شبکه توزیع انجام شد و استمرار کلر باقیمانده در شبکه و مطلوبیت کلرزنی مورد تأیید واقع گردید.

گفتنی است آب تحویلی به روستاییان جوین، طی سال گذشته از نظر ميزان مطلوبیت کلرسنجی 98/81 درصد بوده که در حال حاضر این مطلوبیت ارتقاء پیدا کرده و به 98/84 درصد رسیده و همچنین مطلوبیت میکروبی در سال گذشته و سال جاری حدود 100 درصد بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات