۱۳ کیلومتر بزرگراه در حوزه شهرستان گرمی درحال تکمیل است

۱۳ کیلومتر بزرگراه در حوزه شهرستان گرمی درحال تکمیل است

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان گرمی افزود: درحوزه راههای اصلی شهرستان گرمی، باند اول محور رضی امیرکندی در محدوده روستای هفت چشمه تا شهررضی توسط پیمانکار پروژه احداثی محور رضی – سه راهی صحرا در حال اجرا بوده و بهسازی خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین۳۸ کیلومتر از محور گرمی – بیله سوار با برآورد اولیه ۱۸۰۰میلیارد ریال در حال انجام مناقصه می‌باشد که بعداز اتمام مراحل مناقصه گذاری و عقد قرارداد با پیمانکار در سال جاری عملیات اجرایی این محور نیز با مشخصات بزرگراه شروع خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات