نسخه جمعیتی برای درمان تهران

اگرچه اوایل سال گذشته، تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با اتکا به پنج دلیل که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران از مسیر انتقال» بود، ایده انتقال پایتخت به هر شکل را رد و به جای آن «ساماندهی مجموعه شهری تهران-البرز» را به‌عنوان راهکار قابل اجرا ارائه کرده بود اما شورای ساماندهی در نیمه سال گذشته بار دیگر، وزارت آن‌طور که عنوان می‌شود برخی مقامات ارشد دولت، همچنان گزینه انتقال مرکزیت سیاسی-اداری از تهران را راهکار عبور از مشکلات فعلی شهر تهران می‌دانند. پس از گذشت حدود یک سال، کارگروه تخصصی زیرمجموعه شورای ساماندهی، اولین نتایج به دست آمده از تحقیقات جدید خود را آماده و اعلام کرد پیش‌نویس سند مربوط به ساماندهی، تمرکززدایی و انتقال مرکزیت سیاسی-اداری پایتخت در حال نهایی شدن است. وزارت راه و شهرسازی، با استناد به مجموع نتایج به دست آمده از مطالعات گذشته و جدید پیرامون موضوع انتقال پایتخت، ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات