قابل توجه اعضا محترم رشته معماری " الزام رعایت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور و پلکان برقی) "

قابل توجه اعضا محترم رشته معماری " الزام رعایت مبحث 15 مقررات ملی ساختمان (آسانسور و پلکان برقی) "

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات