۹۲ هزار دستگاه انواع ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه برای جابه‌جایی زائران در نظر گرفته شد.

۹۲ هزار دستگاه انواع ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه برای جابه‌جایی زائران در نظر گرفته شد.

عامری بیان کرد: ۴۰ هزار دستگاه سواری کرایه و ۴۰ هزار دستگاه مینی‌بوس در ناوگان حمل و نقل عمومی جاد‌های فعال هستند که در خدمت جابه‌جایی مسافران در داخل کشور خواهند بود. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور اضافه کرد: این تعداد ناوگان شامل ۱۶۰ هزار صندلی سواری کرایه و ۷۲۰ هزار صندلی مینی‌بوس است، که‌ جابه‌جایی مردم در داخل کشور را انجام می‌دهند و از فردا هم بار ناوگان اتوبوسی را ‌به دوش می‌کشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات