افت تولید مسکن چه تبعاتی خواهد داشت؟

سید امین زرگر مرادی تحلیلگر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه درحال‌حاضر توجیه اقتصادی تولید مسکن در کشور کاهش یافته، می‌گوید که اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تاثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت. حال اگر بخش مسکن را خارج از بحث تبدیل شدن و قابلیت کسب رتبه نخست در اشتغالزایی بررسی کنیم می‌بینیم که رکود در تولید مسکن عواقب خطرناک دیگری مثل جهش قیمت مسکن و کاهش تعداد ازدواج و جمعیت را در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه میانگین مساحت واحدهای تولید شده در کشور بیش از ۱۰۰ مترمربع بوده است، با کاهش ۵۰۰ هزار واحدی تولید مسکن در ۵ سال اخیر، می‌توان گفت بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش تولید مسکن مشغول بوده‌اند، شغل خود را از دست داده‌اند. غلامی تاکید کرد: در ۵ سال اخیر ۳ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات