تدوين طرح سيپا براي هدفمند سازي فرهنگي در بين جوامع محلي اطراف " تالاب بين المللي" گاوخوني

تدوين طرح سيپا براي هدفمند سازي فرهنگي در بين جوامع محلي اطراف " تالاب بين المللي" گاوخوني


فرهنگ سازي در جوامع محلي اطراف " تالاب بين المللي" گاوخوني با تدوين طرح سيپا هدفمند مي شود.

به گزارش «پارما» از اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان اصفهان؛ روز گذشته بيست و سوم مهرماه 1398، در ادامه اجرايي ساختن پروژه تدوين برنامه سيپا ي تالاب بين المللي گاوخوني مجري طرح و كارشناسان فرهنگي آن از تالاب و فعاليت هاي فرهنگي صورت گرفته در سالهاي گذشته بازديد ميداني به عمل آوردند.

بي شك جامعه دانش آموزي تحت پوشش يكي از مهمترين جوامع هدف اين طرح به شمار مي رود كه  مصاحبه با دانش آموزان مدارس تالابي سالهاي گذشته و بازديد از كانون پرورش فكري كودك و نوجوان ورزنه نيز يكي از اقدامات ارزنده اين بازديد بود.

در ادامه جهت آشنايي با توانمندي هاي بومي و سنتي منطقه بازديد از اقامت گاه هاي گردشگري، كارگاه پارچه بافي، حوضچه هاي پرورش ماهي، چاه گاو و ساير موارد به عنوان شيوه هاي معيشت جايگزين و يا شناخت فرهنگ و آداب سنتي مردم محلي صورت گرفت .

مصاحبه با كشاورزان محلي و زنان جامعه محلي نيز از ديگر اقدامات اين بازديد بود .

اميد است اجراي اين طرح پس از تدوين و تصويب برنامه با مشاركت تمامي ذينفعان و ذي مدخلان در راستاي بهينه سازي " ارتباطات ، آموزش ، مشاركت و آگاهي افزايي جامعه محلي صورت پذيرد.

فاز اول تدوين برنامه سيپاي تالاب بين المللي گاوخوني به همت اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي حفاظت محيط زيست استان و سازمان هاي مردم نهاد محلي و استاني فعال در اين زمينه و با تسهيل گري سمن هاي فعال در حوزه درياچه اروميه براي انتقال تجربيات در زمينه احياي فرهنگي تالاب كاني بزازان صورت پذيرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات