فرم درخواست:


به منظور تصحیح اطلاعات اعضا در سایت جامعه  و سالنماهای 1399، خواهشمند است فرم پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ (25/09/1398) با شماره فاکس 22406258 یا آدرس پست الکترونیکی info@irsce.org  به دبیرخانه جامعه ارسال نموده و از طریق شماره تلفن 60-22406259 داخلی 105 نسبت به دریافت آن اطمینان حاصل کنید.

تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و به فرم هایی که بعد از این تاریخ دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.برای دریافت فرم به فایل ضمیمه مراجعه فرمایید.

#3280دریافت فایل ضمیمه لینک اصل خبر در سایت جامعه مهندسان مشاور ایران

    منبع خبر

    جامعه مهندسان مشاور ایران

    جامعه مهندسان مشاور ایران یک انجمن می باشد

      نظرات