مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد: ساخت ۵۵۸ مسکن در طرح اقدام ملی

وی پروژه ۳۳۶ واحدی مسکونی، تجاری و فرهنگی باغ خلج اراک و پروژه ۱۵۱واحدی علوی ساوه و ۷۱ واحدی قائم اراک را از پروژه‌های فعال و قابل افتتاح در زمینه طرح اقدام ملی بیان کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات