تهیه سند توسعه محله توسط دفاتر تسهیلگری تا یک سال آینده / اجرای 3 ...

تهیه سند توسعه محله توسط دفاتر تسهیلگری تا یک سال آینده / اجرای 3 ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات