نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی/ دانستن حق مردم است

نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی/ دانستن حق مردم است

نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی/ دانستن حق مردم است

شهردار شاهرود با اشاره به نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندی، گفت: دانستن حق تک تک شهروندان است.

محسن احمدی با بیان اینکه برخورداری از حقوق شهروندی حق مسلم هر فردی است که در این شهر و جامعه زندگی کند، افزود: تحقق حقوق شهروندی یکی از نیازهای جامعه بشری است و آگاهی افراد از حق خود است که می تواند این حقوق را برای افراد جامعه در سطوح مختلف تشریع و تبیین کند.

وی ضمن بیان این مطلب که تحقق حقوق شهروندی یک ضرورت اجتماعی است، ابراز داشت: رعایت بخشی از مطالبات حقوق شهروندی توسط شهرداریها باید محقق شود تا اشراف مردم به حقوق و تکالیف خود،پیشرفت و آرامش جامعه را بیش از هر زمانی میسر کند و به موازات آن باید مسئولان نیز همواره حقوق خود را یاد آور و تلاش خود را بر انجام تکالیف و وظایف معطوف کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات