آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان مهد های شمیم باران، حوض نقاشی و کانون قرآنی نورالزهرا /آتش نشانی رشت

آموزش ایمنی و آتش نشانی به کودکان مهد های شمیم باران، حوض نقاشی و کانون قرآنی نورالزهرا /آتش نشانی رشت


125 رشت به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت، با حضور آتش نشان شهر باران در مهد های شمیم باران، حوض نقاشی و کانون قرآنی نورالزهرا ، نسبت به آموزش و ارایه نکات ایمنی به کودکان این مهد اقدام شد .

رعایت اصول ایمنی در زندگی و شغل از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا وقوع حوادث، تاثیرات ناگواری را در پی دارد که چه بسا موجب شود تمامی زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد .

کودکـان به علت تجـربه کـم، بیشتر در معرض حوادث مختلف قرار دارند لذا آموزش ایمنی از دوران کودکی به آنان و از طرفی ایمن نمودن محیط زندگی و مراکز آموزشی آنان دارای ضرورت فراوان است .

لـذا ضـروری است که آموزش های مربوط به ایمنی به عنوان مهم ترین آموزش ها در مهد کودک ها مورد توجه واقع شده تا در نهایت با این آموزش ها به کودکان ، آنها بتوانند در طول زندگی خود ایمن زندگی کنند .

کارگاه آموزش ایمنی برای کودکان می تواند آموزش مفیدی برای شاغلین مهدکودک ها و والدین محسوب شود تا در نهایت موجب شود وقوع حوادث برای این گروه سنی به حداقل برسد.


لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات