آخرین وضعیت سد مخزنی سیکان

آخرین وضعیت سد مخزنی سیکان

سد مخزنی سیکان دره شهر  یکی از پروژه های ملی حوزه عمل  شرکت آب منطقه ای ایلام  که عملیات اجرایی آن در سال 1389 آغاز ولی بدلیل نداشتن تخصیص آب و همچنین عدم تخصیص اعتبار عملیات اجرایی آن در سال 1392متوقف گردید . با پیگیری های مکرر این شرکت و تصویب بودجه در سال 1397و همچنین اخذ مجوز تخصیص آب مجدداً عملیات اجرایی پروژه آغاز و هم اینک دارای پیشرفت فیزیکی حدود 21 درصد می باشد .

شرکت جهاد نصر کرمانشاه پیمانکار طرح در حال حاضر مشغول  انجام عملیات اجرایی سیستم انحراف بوده و میزان اعتبار مصوب طرح در سال جاری 261.000 میلیون ریال می باشد . از مشکلات فعلی پروژه کمبود منابع مالی جهت ادامه عملیات اجرایی ،تملک منازل مسکونی روستا و همچنین پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار بر اساس فهرست بهای سال 1389 می باشد . ضمناً شروع عملیات اجرایی خاکریزی بدنه سد مستلزم تکمیل سیستم انحراف  (شامل کالورت بتنی ساحل چپ ) می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات