سدهای استان،اصلی ترین موانع بر سر سیل و مدیریت سیلاب می باشند

مهندس علی عباسی، مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان در گفت و با رادیو زنجان، اظهارکرد:اصلی ترین موانع در مسیر سیل و مدیریت سیلابها، سدها می باشند که این موضوع اهمیت احداث این سازه ها را بارزتر می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،عباسی با اشاره به سیل روی داده در اوایل سالجاری در استانهای شمالی و جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: آنطوریکه همه دیدند آبی که از پشت سدهای کرخه و دز رها سازی شد،حدود یک سوم آب جاری حاصله از باران بود و اگر کل این آب در پایین دست جاری می شد، خدا می داند چه خسرانی به بار می آورد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان،گفت: با توجه به ورودی بالای سالجاری آب سد کینه ورس و رهاسازی بموقع آب از دریچه تحتانی این سد، توانستیم با توکل به خدا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر عمدترین رسالت سدهای کشور و استان که با هدف ذخیره و تامین آب می باشد،اظهار داشت:

آب ذخیره شده در پشت سدها در فصول گرم و خشک سال برای اراضی پایین دست و مصارف دیگر رهاسازی می شود.

عباسی گفت:دومین رسالت سدها برای اهداف زیست محیطی ، گردشگری و پرورش ماهی است که برای رونق تولید استان مهم و حیاتی است.

وی افزود:سدهای کوچک که در استان اغلب توسط جهادکشاورزی،منابع طبیعی و شرکت آب منطقه ای زنجان احداث شده است،عمدتا با هدف جلوگیری از سیلاب،تغذیه مصنوعی یا آبزی پروری درنظر گرفته شده است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان،تصریح کرد:سدهای بزرگ درحال بهره برداری استان را 3 سد تهم،گلابر و کینه ورس دانست و گفت:سد تهم عمدتا برای مصارف شرب در نظر گرفته شده،بطوریکه بیش از 50 درصد آب شرب شهر زنجان را تامین می کند.

عباسی، به سد گلابر نیز اشاره کرد و گفت:این سد با هدف کشاورزی نزدیک به 2500 هکتار از اراضی منطقه را بصورت آبیاری مدرن تحت پوشش قرار داده و مابقی برای بحث گردشگری و زیست محیطی و آبزی پروری در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص اهداف سد کینه ورس شهرستان ابهر، اظهارکرد:تامین آب شرب شهرستانهای ابهر و خرمدره و رهاسازی آب برای اراضی پایین دست به میزان 1600 هکتار از اهداف این سد است و در همین راستا کمک شایانی به مسائل زیست محیطی می کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات