هفتمین جلسه تخصصی کمیته H.S.E نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

هفتمین جلسه تخصصی کمیته H.S.E نیروگاه رامین اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز:  در هشتمین جلسه تخصصی کمیته H.S.E نیروگاه رامین بر اجرای دقیق دستورالعمل ها و رعایت استاندارها تاکید شد.
در این جلسه که با ارائه گزارشی از سوی رسول حیدری رئیس گروه H.S.E نیروگاه رامین و کارشناسان حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست همراه بود اجرای دقیق دستورالعمل ها و  رعایت استاندارها مهمترین رویکرد این کمیته عنوان شد و بر رفع موانع و چالشهای این حوزه نیز تاکید گردید.
همچنین مدیریت و پایش دقیق پسماندها ، کنترل مواد شیمیایی و همچنین اجرای طرح معاینات ادواری ویژه پرسنل نیروگاه رامین نیز مورد بررسی قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات