توسعه شبكه زميني در دستور كار صنعت برق

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع مركزي، مهندس حيدري تفرشي در جلسه بررسي هم انديشي در حوزه برق كه در شهرستان هاي ساوه و زرنديه برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: توسعه شبكه برق زميني از اهداف استراتژيك صنعت برق  با رويكرد زيبا سازي مبلمان شهري و صيانت از محيط زيست است.

وي حذف شاخه زني در راستاي جلوگيري ازآسيب هاي زيست محيطي و بهبود مبلمان شهري، بهبود ولتاژ و افزايش كيفيت برق تحويلي، كاهش تلفات فني و غيرفني، كاهش خاموشي ها و افزايش ايمني را از جمله مزاياي اجراي اين طرح برشمرد.

مهندس حيدري تفرشي بابيان اينكه اقتصاد صنعت برق نيازمند توجه جدي است،افزود: قيمت اصلي تمام شده برق  بيش از قيمت  انرژي تحويلي به مشتركان است.

وي با اشاره به اينكه صنعت برق به عنوان صنعت زيرساختي نقش مهمي در توسعه ساير صنايع دارد، افزود: حركت به سمت گسترش استفاده از انرژي هاي نو ضروري است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم در اين جلسه گفت: مشاركت تمامي دستگاه هاي اجرايي براي توسعه صنعت برق ضروري است.

مهندس محمد اله داد افزود: طي چند سال اخير پروژه هاي زيرساختي مهمي در حوزه توزيع برق در ساوه انجام شده است.

وي تصريح كرد: پروژه هاي زيرساختي ساوه و زرنديه در حوزه توزيع برق بايد طي جلساتي جمع بندي و با حمايت همه جانبه مسئولان ذيربط اقدامات اثربخشي صورت گيرد.

وي گفت: بيش از 730 هزار مشترك برق در استان مركزي وجود دارد كه برق آنان از طريق 16هزار دستگاه ترانسفورماتور، 20 هزار كيلومتر شبكه و 45 پست فوق توزيع تامين مي شود.

وي ضمن قدرداني از مسئولان و مشتركان استان و همراهي صاحبان صنايع ،كشاورزان و ادارات براي همياري صنعت برق براي گذر از پيك تابستان خاطرنشان كرد: پاداش همكاري صنايع و كشاورزاني كه در طرح هاي صنعت برق مشاركت داشتند محاسبه مي شود.

"ميرزايي" فرماندار شهرستان ساوه در اين جلسه ضمن تقدير از خدمات شركت توزيع برق در اين شهرستان در راستاي تامين برق پايدار و مطمئن گفت: شركت توزيع برق با تعامل با ساير نهادها و بخشداريها در راستاي رفع مشكلات و كاستي ها تلاش مي كند كه خدمات ارزنده اين شركت قابل تقدير است.

گفتني است، در پايان اين جلسه از صنايع مشاركت كننده در طرح هاي صنعت برق در شهرستانهاي ساوه و زرنديه در راستاي گذر از پيك تابستان تقدير و از پروژه هاي توزيع برق در شهرهاي ساوه و زرنديه  با حضور مديران ارشد صنعت برق بازديد بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات