شركت آب و فاضلاب روستایی و دانشگاه گیلان تفاهم نامه همكاری امضاء كردند

شركت آب و فاضلاب روستایی و دانشگاه گیلان تفاهم نامه همكاری امضاء كردند

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات