مجلس گزارش سازمان هواپیمایی را قبول نداشت/ با اثبات غیر واقعی بودن گزارش، رییس سازمان هواپیمایی، مجرم شناخته می‌شود

مجلس گزارش سازمان هواپیمایی را قبول نداشت/ با اثبات غیر واقعی بودن گزارش، رییس سازمان هواپیمایی، مجرم شناخته می‌شود

آر گفت: در همان زمان مجلس گزارش خود را درباره سانحه «ای تی ار» ارایه داد و براساس اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار دادند و جلساتی با کارشناسان این حوزه برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اساسا پرواز در آن شرایط جوی نباید انجام می‌شد. رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه سازمان هواپیمایی نباید اجازه پرواز به این مقصد را با توجه شرایط جوی می‌داد، افزود: همان زمان هم کمیسیون مجلس با قید و تاکید بر این موضوع گزارش خود را به مراجع مختلف ارایه کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات