مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، حائز بیشترین آرا در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاههای ایران

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، حائز بیشترین آرا
در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاههای ایران


مهندس امیر نریمانی در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی نیروگاههای ایران (اصنا)، که در حضور مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی برگزار شد با کسب بیشترین آرا ، به عضویت هیات مدیره این انجمن صنفی انتخاب شد.
گفتنی است این انجمن ، متشکل از نیروگاههای بخش دولتی و بخش خصوصی کشور میباشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات