تهیه شناسنامه صنایع با پتانسیل بالای آلودگی استان قزوین

تهیه شناسنامه صنایع با پتانسیل بالای آلودگی استان قزوین

به گزارش ادره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تایید بر کنترل صنایع آلوده کننده در استان گفت: واحد های صنعتی که در استان قزوین مستقر می باشد دارای تنوع تولید بوده و به نسبت دارای آلودگیهای متفاوت نیز می باشد.
وی تصریح کرد : با توجه به وضعیت صنایع مستقر شناسنامه صنایع با پتانسیل بالای آلودگی در قزوین تهیه می شود.عباس نژاد گفت: شناسنامه مزبور دارای اطلاعات کامل واحد صنعتی از زمان
استقرار تا بهره برداری و فعالیت می باشد و نوع آلودگی و میزان آلودگی وشرایط آلودگی و پتانسیل میزان آلودگی در پیک تولید را مشخص می کند والزامات زیست محیطی واحد را بررسی و نظارت نماید
مدیر کل حفاظت محیطزیست استا ن قزوین ادامه داد:با این روش تهیه شناسنامه کنترل پایش و نظارت اینگونه واحد ها در خصوص بررسی و جلو گیری از انتشارآلودگی به محیط  و تخریب محیط زیست تحت کنترل حفاظت محیط زیست استان قزوین خواهد بود و کارشناسان علاوه بر نظارت به  روز آلاینده های تولیدی واحد راهنماییهایی لازم را نیز در جهت کاهش میزان اثرات مخرب محیط زیستی
و افزایش بهره وری زیست محیطی گفتنی است تعداد واحدهای صنعتی مستقر دراستان قزوین بعنوان قطب اقتصاد کشور خواهند داشت ۰۳۵۰ واحد می باشد

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات