بازدید میدانی شهردار ارومیه به همراه اعضای شورای معاونین شهرداری از محل پروژه کمربندی دوم

شهردار ارومیه به همراه اعضای شورای معاونین شهرداری از محل پروژه کمربندی دوم شهر ارومیه بازدید کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ محمد حضرت پور، شهردار ارومیه به همراه اعضای شورای  معاونین شهرداری از محل پروژه کمربندی دوم شهر ارومیه بازدید کردند .
گفتنی است؛  کمربندی دوم  شهر به طول  ۴۳ کیلومتر با 22 تقاطع غیر همسطح  است که فاز اول ان به طول 7 کیلومتر در حال اجرا است که فاز اول به طول ۷ کیلومتر و با ۵ تقاطع غیر همسطح از سمت تقاطع شهیدلر کورپوسو (سرو)  آغاز و تا جاده انهر امتداد دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات