تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است

تهیه طرح مطالعاتی مواجهه با حیوانات ناقل بیماری شهر قزوین در دست اقدام است

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: این پروژه با هدف شناسایی گونه های مهاجم، شناسایی فضاهای شهری مستعد تجمع سگ ها و موش ها، ارائه راهکارهای کنترل جمعیت آن ها، شناسایی و علت یابی تکثیر گونه های مهاجم در اکوسیستم شهر، تحلیل نوع و میزان رده بندی آلودگی آن ها در سطح شهر و شناخت بعد روانی تاثیرگزار بر شهروندان را در دستورکار خود قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر به لحاظ اثرات منفی توليد مثل، گسترش و جابه جایی گونه های مهاجم و آسيب هاي عمده بر سلامت اکوسیستم شهر و محيط زيست شهری، کیفیت زندگی شهروندان را از بعد سلامت و امنیت تحت تاثیر قرار داده که با ارایه راهکارها و مواجهه و عملکرد مناسب به امنیت شهر خواهد افزود.

وی بیان کرد: این پروژه با رویکرد کنترل و کاهش مقدار جمعیت گونه های مهاجم و حیوانات ناقل در ایجاد بهداشت و امنیت اکوسیستم شهری انجام خواهد شد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات