اجراي طرح احداث و بهسازي 266 ايستگاه هوائي و زميني توزيع برق در استان سمنان

در راستاي تغذيه برق مشتركان جديد انجام شد؛

اجراي طرح احداث و بهسازي 266 ايستگاه هوائي و زميني توزيع برق در استان سمنان

به منظور تغذيه برق مشتركان جديد و همچنين پايداري پست هاي برق، طرح احداث و بهينه سازي 266 ايستگاه هوائي و زميني توزيع برق در استان سمنان از آغاز امسال تا به حال عملياتي شده است.

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع برق استان با عنوان اين مطلب گفت: نصب و بهره برداري از 94 پست هوائي و دو ايستگاه زمينـي و همچنين اصـلاح و بهسـازي 170 دستگاه تـرانس بـرق، توسـط واحدهاي اجرائي اين شركت و در سطح استان به اجرا در آمده است.

رضا علي اصغري با بيان اين كه احداث و بهينه سازي 51 هزار و 100 متر شبكه فشار متوسط زميني و هوائي ، از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته مي باشد تصريح كرد: طرح اصلاح 44 هزار متر از اين خطوط ، از زمره اقدامات اجرائي شده در استان است.

وي  با عنوان اين كه طرح توسعه 23 هزار و 400 متر شبكه فشار ضعيف زميني و هوائي جديد از شروع سال جاري تازمان حاضر به انجام رسيده اظهارداشت: در راستاي پايداري خطوط برق رساني،  42 هزار و 100 متر شبكه فشار ضعيف استان بهسازي گرديده است.

وي بااعلام اين كه 453 دستگاه سرچراغ جديد در سامانه روشنائي معابر استان نصب گرديده يادآور شد: در مدت زمان قيد شده ، اصلاح 351 سرچراغ نيز به انجام رسيده است.

وي افزود: براي اجراي طرح هاي توسعه و احداث ذكر شده توسط مديريت هاي توزيع برق شهرستان هاي استان ، مبلغ 170 ميليارد و 973 ميليون ريال اعتبار صرف گرديده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات